Se încarcă pagina ...

Admitere 2016

 

 Metodologie licenţă (format .pdf)

 

 

Numar de locuri  

 

Calendar                                                                                                     

Concursul de admitere 2016 pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea iulie

 • 15- 27 iulie - inscriere candidati, la ................................................., de luni până vineri între orele 8:00 – 15:30, sâmbata între orele  8:00 – 12:00, cu excepția zilei de duminică 17 si 24 iulie a.c. când nu se fac înscrieri;

 • 27 iulie - Termen final pentru depunerea în original a diplomei de bacalaureat sau adeverinței necesară pentru ocuparea unui loc cu finanțare de la buget;

 • 29 iulie - afișarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanțare de la buget,  cu taxă  în limita numărului de locuri repartizate și a candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în niciuna din primele două liste);

 • 29 iulie - 3 august - încasarea taxei de înmatriculare și semnarea Contractului de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la buget și a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă, de luni până vineri între orele 8:00 – 15:30, sâmbata între orele  8:00 – 12:00, cu excepția zilei de duminică 31 iulie a.c. când nu se fac înscrieri;

 • 4 august - afișarea listei candidaților pentru eventualele locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidații aflați pe listele provizorii;

 • 4 - 5 august - incasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii și semnarea Contractului de studii  pentru candidații din lista locurilor cu taxă rămase vacanteca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidații aflați pe listele provizorii;

 • 5 august - afișarea listei finale   a candidațilori înmatriculați pe locurile cu finațare de la buget și taxă în limita numărului de locuri repartizat precum și a candidaților <RESPINSI> (include și candidații care nu au achitat taxa de înmatriculare și TRANȘA I din taxa de studii);

 

Modalitate de admitere

 

Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat. 
Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 70% media de la bacalaureat şi 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

 

Acte necesare pentru inscriere

IMPORTANT!

 - Înscrierea la concursul de admitere se face o singura data, printr-un dosar unic, la facultatea la care candidatul isi manifesta prima optiune, urmand ca pe fisa de inscriere, candidatul sa bifeze, in ordinea preferintelor, cu cifre 1,2,...n, TOATE domeniile (specializarile) de la toate facultatile la care doreste sa se inscrie la concurs.

 - Depunerea mai multor dosare de inscriere, atrage dupa sine eliminarea din concurs!

 - Dupa incheierea perioadei de inscriere optiunile, ordinea acestora precum si alte informatii din fisa de inscriere nu pot fi modificate!

 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

 

1. Candidatul primeşte de la comisie un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere,care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.
2. La dosar se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat *
 • şi foaia matricolă *  (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizate (absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
 • patru fotografii tip carte de identitate;
 • copie buletin/carte de identitate;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 *) Pentru a fi înscris în lista pentru locurile cu finanţare de la buget, candidaţii au obligaţia de a depune la dosarul de înscriere actele în original. 

 

 

Taxe 2016:

Inscriere pentru Domeniul Biotehnologii- 150 lei (sunt incluse toate cele 3 specializari)
Inscriere alte specializari la alte facultati - 50 lei/ fiecare specializare (exceptie: specializarea MV din cadrul FMV: taxa = 200 lei)
lnmatriculare - 50 lei
Taxa anuală pentru studii universitare de licenţă (ciclul I): =xxxxx lei
*   din care transa I-xxxx lei; transa II-xxx lei si transa III-xxx lei

 

NOTA!
  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admitere IULIE 2015

 
 
 
 
 
 

Numar de locuri 

 

 

 

Calendar                                                                                                     

Concursul de admitere 2015 pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea iulie

 • 13 - 24 iulie - inscriere candidati, la Corp A (cladire Rectorat), sala A-II-98, de luni până vineri între orele 8:00 – 15:30, sâmbata între orele  8:00 – 12:00, cu excepția zilei de duminică 19 iulie a.c. când nu se fac înscrieri;

 • 24 iulie - Termen final pentru depunerea în original a diplomei de bacalaureat sau adeverinței necesară pentru ocuparea unui loc cu finanțare de la buget;

 • 27 iulie - afișarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanțare de la buget,  cu taxă  în limita numărului de locuri repartizate și a candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în niciuna din primele două liste);

 • 27 - 30 iulie - încasarea taxei de înmatriculare și semnarea Contractului de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la buget și a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă;

 • 31 iulie - afișarea listei candidaților pentru eventualele locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidații aflați pe listele provizorii;

 • 31 iulie - 3 august - incasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii și semnarea Contractului de studii cu excepția zilei de duminică 2 august a.c. când nu se fac încasări pentru candidații din lista eventualelor locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidații aflați pe listele provizorii;

 • 4 august - afișarea listei finale   a candidațilori înmatriculați pe locurile cu finațare de la buget și taxă în limita numărului de locuri repartizat precum și a candidaților <RESPINSI>

 

Modalitate de admitere

 

Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat. 
Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 70% media de la bacalaureat şi 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

 

Acte necesare pentru inscriere

IMPORTANT!

 - Înscrierea la concursul de admitere se face o singura data, printr-un dosar unic, la facultatea la care candidatul isi manifesta prima optiune, urmand ca pe fisa de inscriere, candidatul sa bifeze, in ordinea preferintelor, cu cifre 1,2,...n, TOATE domeniile (specializarile) de la toate facultatile la care doreste sa se inscrie la concurs.

 - Depunerea mai multor dosare de inscriere, atrage dupa sine eliminarea din concurs!

 - Dupa incheierea perioadei de inscriere optiunile, ordinea acestora precum si alte informatii din fisa de inscriere nu pot fi modificate!

 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

 

1. Candidatul primeşte de la comisie un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere,care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.
2. La dosar se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat *
 • şi foaia matricolă *  (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizate (absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2015 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
 • patru fotografii tip carte de identitate;
 • copie buletin/carte de identitate;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 *) Pentru a fi înscris în lista pentru locurile cu finanţare de la buget, candidaţii au obligaţia de a depune la dosarul de înscriere actele în original. 

 

 

Taxe 2015:

Inscriere pentru Domeniul Biotehnologii- 150 lei (sunt incluse toate cele 3 specializari)
Inscriere alte specializari la alte facultati - 50 lei/ fiecare specializare (exceptie: specializarea MV din cadrul FMV: taxa = 200 lei)
lnmatriculare - 50 lei
Taxa anuală pentru studii universitare de licenţă (ciclul I): =2500 lei
*   din care transa I-1200 lei; transa II-650 lei si transa III-650 lei

 

NOTA!
  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiri - NEWS

Anunturi - Events

17 - 19.03.2016: Atelier de Antreprenoriat pentru Studenti, organizat de Ambasada Canadei din Romania in colaborare cu Biroul Europei Centrale si de Est al Agentiei Universitare de Francofonie

Anunt angajare ANFNC - iulie 2015

Postdoctoral Positions Available at the University of Oklahoma

Oportunitati de internship Velpitar

Guvernul României a lansat a doua ediție a Programului de Internship

AMIGA project and Teagasc are glad to announce the first Summer School on Environmental Risk Assessment (ERA) of GM crops

Anunt concurs - Quarry Life Award - Carpatcement

Anunt selectie partener POSDRU

Programe internship oferite de FAO

Burse pentru mobilitati ERASMUS 2013-2014

Statistici

Vizite unice:
416162
Hituri:
2389479
Vizitatori online:
1