Se încarcă pagina ...

Admitere Licenta - Septembrie

 

 LICENTA - SEPTEMBRIE 2015

 

 

REZULTATE ADMITERE LICENTA - SEPTEMBRIE 2015

 

Calendar

 

Concursul de admitere 2015 pentru forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), se va desfăsura după următorul calendar: 

 

 1 - 11 septembrie 2015 -  – inscrierea, concomitent cu sustinerea interviului; incasarea taxelor de inscriere (150 lei), de inmatriculare (50 lei) si transa I a taxei de studii ( 1200 lei) odata cu depunerea dosarului la comisia de admitere, in limita numarului de locuri afisate.

 

Nota:Înscrierea se sistează în momentul ocupării locurilor.
          14 septembrie- afişarea rezultatului final - studenţi înmatriculaţi la taxă.
  

Valoarea taxelor

 

Ø    Inscriere - 150 lei ( 1 - 11 septembrie 2015 );
Ø    lnmatriculare - 50 lei ( 1 - 11 septembrie 2015 );

 

Ø    Taxa anuală pentru studii universitare de licenţă (ciclul I): =2500 lei

 

§         din care transa I-1200 lei ( 1 - 11 septembrie 2015 ); transa II-650 lei si transa III-650 lei

 

 
Locatia pentru admitere: se va desfăsura in Cladirea Facultatii de Biotehnologii, etaj I (pentru localizare verificati meniul CONTACT)
 
Program ORARLuni-Vineri: 8:30 - 15:00

 

Numar de locuri –Septembrie 2015

Ø    TAXA:      7 locuri -- (8.09.2015)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------ARHIVA---------------------------------

LICENTA - SEPTEMBRIE 2014

                                               

 

Calendar

 

Concursul de admitere 2014 pentru forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), se va desfăsura după următorul calendar:

 

Ø  1 - 23 septembrie 2014 - înscrierea, concomitent cu susţinerea interviului; încasarea taxelor de înscriere, de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii în limita numărului de locuri afişate la sediul facultăţilor.

Ø  Nota:Înscrierea se sistează în momentul ocupării locurilor.

Ø  1 - 23 septembrie 2014 - înmatricularea candidaţilor participanţi la concursul din sesiunea iulie 2014, prin plata taxei de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii (candidaţi care nu au solicitat retragerea documentelor de la dosarul de concurs). înmatricularea se sistează în momentul ocupării locurilor.

• pentru specializarea Peisagistica din cadrul Facultăţi de Horticultură şi specializarea Medicină Veterinară din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară:

Ø  1 -19 septembrie - înscrierea candidaţilor, încasarea taxelor de înscriere;

Ø  22 septembrie - susţinerea probelor;

Ø  23 septembrie - afişarea rezultatelor;

Ø  23 - 24 septembrie - încasarea taxei de înmatriculare + Tranşa I a taxei de studii;

Ø  25 septembrie- afişarea rezultatului final - studenţi înmatriculaţi la taxă.

 

 

Valoarea taxelor

 

Ø    Inscriere - 150 lei

Ø    lnmatriculare - 50 lei

Ø    Taxa anuală pentru studii universitare de licenţă (ciclul I): =2500 lei

§         din care transa I-1200 lei; transa II-650 lei si transa III-650 lei

Locatia pentru admitere: se va desfăsura in Cladirea Facultatii de Biotehnologii, etaj I,

 

Program ORAR: Luni-Vineri: 8:30 - 15:00

 

 

Numar de locuri –Septembrie 2014

  

Ø    TAXA:      10 locuri

Ø    LOCURI FINANTATE DE LA BUGET R. MOLDOVA: 4 (din care 1 loc cu bursa)

Ø    NOTĂ: Numărul locurilor cu finanţare de la buget pentru cetăţenii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi cu diplomă de bacalaureat obţinută In România: TOTAL pentru USAMV din Bucuresti = 11 locuri (din care cu bursă 9 locuri).

Admiterea se efectuează prin concurs in funcţie de optiunile candidatilor, în limita locurilor, în aeeaşi perioadă: 1 -19 septembrie - înscrieri; 22 septembrie - afişarea rezultatului; 23- 24 septembrie - încasarea taxelor de înmatriculare; 25 septembrie - afişarea rezultatului final.

 

 

Acte necesare pentru înscriere

 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

1. Candidatul primeste de la comisie un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail si numărul de telefon si cererea de înscriere,care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

2. La dosar se anexează următoarele acte:

o Diploma de bacalaureat si foaia matricolă (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizată:

§ Absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea Iulie/Septembrie 2014 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată în care se menţionează media generală, notele probelor de la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul că nu a fost eliberată diploma;

o Certificatul de nastere, în copie legalizată;

o Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

o Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează;

o Patru fotografii tip carte de identitate;

o Copie buletin/carte de identitate;

o Chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.

  • Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 

§ Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la o singură specializare, următorii candidaţi în vârstă de până la 26 de ani împliniţi în anul 2014:

§     copiii personalului didactic aflat în activitate;

§     orfanii de ambii părinţi;

§     copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

§     angajaţii pe perioadă nedeterminată în USAMV B sau copiii acestora.

§ Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de înscriere pe facultăţi.

 

 

 

Modalitate de admitere

 

·        Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat. 

 

·        Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 70% media de la bacalaureat si 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat: - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (cl.IX-X)sau geografie.

 

Stiri - NEWS

Anunturi - Events

17 - 19.03.2016: Atelier de Antreprenoriat pentru Studenti, organizat de Ambasada Canadei din Romania in colaborare cu Biroul Europei Centrale si de Est al Agentiei Universitare de Francofonie

Anunt angajare ANFNC - iulie 2015

Postdoctoral Positions Available at the University of Oklahoma

Oportunitati de internship Velpitar

Guvernul României a lansat a doua ediČ›ie a Programului de Internship

AMIGA project and Teagasc are glad to announce the first Summer School on Environmental Risk Assessment (ERA) of GM crops

Anunt concurs - Quarry Life Award - Carpatcement

Anunt selectie partener POSDRU

Programe internship oferite de FAO

Burse pentru mobilitati ERASMUS 2013-2014

Statistici

Vizite unice:
416162
Hituri:
2389419
Vizitatori online:
1