Se încarcă pagina ...

Admitere Masterat 2016

   

 
 

 

PROGRAMUL DE ADMITERE LA MASTERAT
-SESIUNEA  IULIE 2016-
 
 
 

LOCURI SCOASE LA CONCURS IN DOMENIUL - BIOTEHNOLOGII:

TOTAL: xxx locuri

Buget: xx locuri + x locuri (candidati din R. Moldova sau romani de pretutindeni cu BAC in alte state)

Taxa: xx locuri

BIOTEHNOLOGII IN PROTECTIA MEDIULUI --   BUGET:  xx  TAXA: xx    ETNICI: x

 

BIOTEHNOLOGII IN INDUSTRIA FARMACEUTICA --   BUGET: xx   TAXA: xx 

 

BIOTEHNOLOGIE ŞI SIGURANŢA ALIMENTARĂ --   BUGET:  xx  TAXA: xx  ETNICI: x

 

CALENDAR INSCRIERE MASTERAT Sesiunea IULIE:

 • 11 - 19 IULIE, înscrierea candidatilor in  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de luni până vineri între orele 8:00 – 15:30, sâmbata între orele  8:00 – 12:00.
 

CALENDAR PROBA SCRISA MASTERAT:

 • 20 IULIEAmfiteatrul B.II.31, Corp B (Cladirea Facultatii de Horticultura), ora 10:00. Prezentarea candidatilor in sala este permisa pana la ora 9:30;
 • 20  IULIE - Afisarea rezultatelor in urma sustinerii probei scrise;
 • 20 - 21  IULIE - Contestatii;
 • 20 IULIE - Termen limita pentru documentelor in original (unde este cazul);
 • 22 IULIE - Lista rezultatelor in functie de prima optiune;
 • 21-23 IULIE - încasarea taxelor (taxă de înmatriculare - pentru candidaţii admisi  pe listele cu finanţare de la buget şi taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii admisi pe listele cu taxă) si semnarea contractelor de studii in Corp A (cladire Rectorat), sala A-II-98, intre orele 8:00 – 15:30
 • 25 IULIE - Afisarea listei finale a candidatilor inmatriculati pe locurile cu finantare de la buget sau cu taxa.        
 

 ACTE NECESARE:

 • Diploma de Bacalaureat in original si Foaia matricola in original/copie legalizata;;
 • Adeverinţă de absolvire (promotia 2016)/Diploma de licenţă in original;
 • Supliment la diploma/foaie matricola in original;
 • 4 poze tip buletin;
 • Chitanţă achitare taxa de înscriere;
 • Copie legalizata după certificatul de naştere; certificat de casatorie (daca este cazul);
 • Adeverinţa medicala tip;
 • Dosar plic;
 • Copie xerox carte de identitate (buletin).  

NOTA! CANDIDATII PE LOCURILE DE LA BUGET ISI VOR DEPUNE ACTELE DE STUDII IN ORIGINAL, IN 20 IULIE (DOAR DACA NU AU FOST DEPUSE LA INSCRIERE). 

 

TAXE:

 •  înscriere 150 lei ;
 •  înmatriculare 50 lei ;
 • taxa de studiu xxxx lei (din care transa I -xxxx lei; transa II -xxx lei si transa III-xxx lei ) .

 

  PROBELE DE CONCURS:

 • Examen scris tip grila – pondere 75%
 • Medie examen licenta –25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ARHIVA_________________________________ 

 

 

 

 

 

 TEMATICA:

 

 Master:  „BIOTEHNOLOGIE SI SIGURANTA ALIMENTARA”

 

Afis anunt Masterat

 

Tematica

 • Categorii de contaminanti ai alimentelor. Surse de contaminare.
 • Biotehnologii alimentare. Notiuni generale: definitii, concepte.

 

BIBLIOGRAFIE 

Petru Niculiţă, Mona Popa, Amalia Miteluţ, ELEMENTE DE BAZA PRIVIND BIOTEHNOLOGIILE SI SIGURANTA ALIMENTELOR,  Publicată: CMC USAMV Bucureşti, 2010

http://ec.europa.eu/

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm

http://www.euractiv.ro

http://www.fao.org

 

PROBELE DE CONCURS:

Examen scris tip grila – pondere 75%

Medie examen licenta –25%

 

 

 

Master: ,,BIOTEHNOLOGII ÎN PROTECŢIA MEDIULUI”

 

Afis anunt Masterat

 

Tematica

 • Probleme globale de mediu:

- poluarea mediului (aer, apa, sol) – surse, efecte, metode de combatere;

incalzire globala, efect de sera, desertificare - cauze, consecinte;

- deseuri:  categorii., tratare/eliminare;

 • Biotehnologie. Notiune. Importanta biotehnologiei in dezvoltarea durabila.
 • Informatia de mediu.

 

BIBLIOGRAFIE 

http://www.anpm.ro/Mediu/raport_privind_starea_mediului_in_romania-15

http://www.anpm.ro/files2/Ghid%20_Inforvind%20Mediu_20096169646.pdf

http://www.anpm.ro/descriere-55

http://europa.eu/documentation/index_ro.htm

http://ec.europa.eu/biotechnology/pdf/com2002-27_en.pdf 
  

PROBELE DE CONCURS:

Examen scris tip grila – pondere 75%

Medie examen licenta –25%

 

 

 

Master: "APLICATII MODERNE ALE BIOTEHNOLOGIILOR IN AGRICULTURA"

 

 

Afis anunt Masterat

 

Tematica

 • Microbiologie aplicata
 • Probiotice, prebiotice
 • Antibiotice

 

BIBLIOGRAFIE 

Vamanu Adrian, 2008, Biotehnologii farmaceutice,  ed. Ars Docenti, Bucuresti

Microbiologie aplicata

 

PROBELE DE CONCURS:

Examen scris tip grila – pondere 75%

Medie examen licenta –25%

 

 

 
 În atenţia: Specialiştilor şi persoanelor interesate de perfecţionarea profesională prin masterat acreditat de stat
 
Referitor la:   Oportunitatea urmării unor cursuri modulare de master şi de obţinere a Diplomei de Master în domeniul siguranţei alimentare, protecţiei mediului sau al biotehnologiilor - Ministerul Educaţiei Nationale – USAMV – Bucureşti.
Facultatea de Biotehnologii, din USAMV Bucureşti, ca unică facultate de stat acreditată de acest profil din tară, are înscrise în Planul de Învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei Nationale  şi acreditate de către ARACIS, următoarele programe de master:
1.       BIOTEHNOLOGII ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ;
2.       BIOTEHNOLOGII ÎN PROTECŢIA MEDIULUI  si;
3.       APLICAŢII MODERNE ALE BIOTEHNOLOGIILOR ÎN AGRICULTURĂ.
Cele trei mastere sunt concepute şi armonizate conform Procesului Bologna, cu cerinţele din ţările Uniunii Europene, atât în ceea ce priveşte conţinutul programelor analitice cât şi a duratei studiilor (2 ani).
Programul de studiu este organizat în sistem modular, concentrat şi va fi definitivat ca orar în funcţie de componenţa formaţiunilor de studiu şi a bugetului de timp al cursanţilor. În acest fel se asigură facilităţi de participare la procesul de instruire , fără a fi necesară prezenta zilnică a studenţilor (pot urma cursurile şi persoane cu domiciliul - locul de muncă în alte localităţi cu program zilnic încărcat ş.a.m.d).
Cursurile sunt ţinute atât de profesorii din facultate/universitate cât şi de specialişti recunoscuţi în domeniu. Lucrările de laborator se fac în laboratoarele de cercetare ale facultăţii si Institutului de Bioresurse Alimentare.
Absolvenţii obţin DIPLOME DE MASTER în specialităţile alese emise de Ministerul Educaţiei Nationale şi USAMV – Bucureşti.
 
Vă aşteptăm la înscriere!
             
 
DIRECTORI MASTER:
 
BIOTEHNOLOGII ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ  - Prof. univ. dr. Mona Popa, tel. 0745362576,
 
BIOTEHNOLOGII ÎN PROTECŢIA MEDIULUI  -  Prof. univ. dr. Narcisa Băbeanu, tel.0723210879,
       
      APLICAŢII MODERNE ALE BIOTEHNOLOGIILOR ÎN AGRICULTURĂ - Prof. univ. dr. Florentina ISRAEL ROMING, 
      e-mail: florentinarom@yahoo.com.
 
 
 
       

 

ADMITERE MASTERAT 2015

  

 
 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMUL DE ADMITERE LA MASTERAT
-SESIUNEA  IULIE 2015-
 
 
 

LOCURI SCOASE LA CONCURS IN DOMENIUL - BIOTEHNOLOGII:

TOTAL: 150 locuri

Buget: 88 locuri + 2 locuri (candidati din R. Moldova sau romani de pretutindeni cu BAC in alte state)

Taxa: 60 locuri

BIOTEHNOLOGII IN PROTECTIA MEDIULUI --   BUGET:  26  TAXA: 23    ETNICI: 1

 

BIOTEHNOLOGII IN INDUSTRIA FARMACEUTICA --   BUGET: 32   TAXA: 18 

 

BIOTEHNOLOGIE ŞI SIGURANŢA ALIMENTARĂ --   BUGET:  30  TAXA: 19  ETNICI: 1

 

CALENDAR INSCRIERE MASTERAT Sesiunea IULIE:

 • 13 - 18 IULIE, înscrierea candidatilor in  Corp A (cladire Rectorat), sala A-II-98, de luni până vineri între orele 8:00 – 15:30, sâmbata între orele  8:00 – 12:00.
 

CALENDAR PROBA SCRISA MASTERAT:

 • 20 IULIEAmfiteatrul B.II.31, Corp B (Cladirea Facultatii de Horticultura), ora 10:00. Prezentarea candidatilor in sala este permisa pana la ora 9:30;
 • 20  IULIE - Afisarea rezultatelor in urma sustinerii probei scrise;
 • 20 - 22  IULIE - Contestatii;
 • 20 IULIE - Termen limita pentru documentelor in original (unde este cazul);
 • 22 IULIE - Lista rezultatelor in functie de prima optiune;
 • 22-24 IULIE - încasarea taxelor (taxă de înmatriculare - pentru candidaţii admisi  pe listele cu finanţare de la buget şi taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii admisi pe listele cu taxă) si semnarea contractelor de studii in Corp A (cladire Rectorat), sala A-II-98, intre orele 8:00 – 15:30
 • 24 IULIE - Afisarea listei finale a candidatilor inmatriculati pe locurile cu finantare de la buget sau cu taxa.        
 

 ACTE NECESARE:

 • Diploma de Bacalaureat in original si Foaia matricola in original/copie legalizata;;
 • Adeverinţă de absolvire (promotia 2015)/Diploma de licenţă in original;
 • Supliment la diploma/foaie matricola in original;
 • 4 poze tip buletin;
 • Chitanţă achitare taxa de înscriere;
 • Copie legalizata după certificatul de naştere; certificat de casatorie (daca este cazul);
 • Adeverinţa medicala tip;
 • Dosar plic;
 • Copie xerox carte de identitate (buletin).  

NOTA! CANDIDATII PE LOCURILE DE LA BUGET ISI VOR DEPUNE ACTELE DE STUDII IN ORIGINAL, IN 20 IULIE (DOAR DACA NU AU FOST DEPUSE LA INSCRIERE). 

 

TAXE:

 •  înscriere 150 lei ;
 •  înmatriculare 50 lei ;
 • taxa de studiu 2600 lei (din care transa I -1200 lei; transa II -700 lei si transa III-700 lei ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ARHIVA_________________________________ 

 

 

 

 

 PROBELE DE CONCURS:

 • Examen scris tip grila – pondere 75%
 • Medie examen licenta –25%

 

 TEMATICA:

 

 Master:  „BIOTEHNOLOGIE SI SIGURANTA ALIMENTARA”

 

Afis anunt Masterat

 

Tematica

 • Categorii de contaminanti ai alimentelor. Surse de contaminare.
 • Biotehnologii alimentare. Notiuni generale: definitii, concepte.

 

BIBLIOGRAFIE 

Petru Niculiţă, Mona Popa, Amalia Miteluţ, ELEMENTE DE BAZA PRIVIND BIOTEHNOLOGIILE SI SIGURANTA ALIMENTELOR,  Publicată: CMC USAMV Bucureşti, 2010

http://ec.europa.eu/

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm

http://www.euractiv.ro

http://www.fao.org

 

PROBELE DE CONCURS:

Examen scris tip grila – pondere 75%

Medie examen licenta –25%

 

 

 

Master: ,,BIOTEHNOLOGII ÎN PROTECŢIA MEDIULUI”

 

Afis anunt Masterat

 

Tematica

 • Probleme globale de mediu:

- poluarea mediului (aer, apa, sol) – surse, efecte, metode de combatere;

incalzire globala, efect de sera, desertificare - cauze, consecinte;

- deseuri:  categorii., tratare/eliminare;

 • Biotehnologie. Notiune. Importanta biotehnologiei in dezvoltarea durabila.
 • Informatia de mediu.

 

BIBLIOGRAFIE 

http://www.anpm.ro/Mediu/raport_privind_starea_mediului_in_romania-15

http://www.anpm.ro/files2/Ghid%20_Inforvind%20Mediu_20096169646.pdf

http://www.anpm.ro/descriere-55

http://europa.eu/documentation/index_ro.htm

http://ec.europa.eu/biotechnology/pdf/com2002-27_en.pdf 
  

PROBELE DE CONCURS:

Examen scris tip grila – pondere 75%

Medie examen licenta –25%

 

 

 

Master: "APLICATII MODERNE ALE BIOTEHNOLOGIILOR IN AGRICULTURA"

 

 

Afis anunt Masterat

 

Tematica

 • Microbiologie aplicata
 • Probiotice, prebiotice
 • Antibiotice

 

BIBLIOGRAFIE 

Vamanu Adrian, 2008, Biotehnologii farmaceutice,  ed. Ars Docenti, Bucuresti

Microbiologie aplicata

 

PROBELE DE CONCURS:

Examen scris tip grila – pondere 75%

Medie examen licenta –25%

 

 

 
 În atenţia: Specialiştilor şi persoanelor interesate de perfecţionarea profesională prin masterat acreditat de stat
 
Referitor la:   Oportunitatea urmării unor cursuri modulare de master şi de obţinere a Diplomei de Master în domeniul siguranţei alimentare, protecţiei mediului sau al biotehnologiilor - Ministerul Educaţiei Nationale – USAMV – Bucureşti.
Facultatea de Biotehnologii, din USAMV Bucureşti, ca unică facultate de stat acreditată de acest profil din tară, are înscrise în Planul de Învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei Nationale  şi acreditate de către ARACIS, următoarele programe de master:
1.       BIOTEHNOLOGII ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ;
2.       BIOTEHNOLOGII ÎN PROTECŢIA MEDIULUI  si;
3.       APLICAŢII MODERNE ALE BIOTEHNOLOGIILOR ÎN AGRICULTURĂ.
Cele trei mastere sunt concepute şi armonizate conform Procesului Bologna, cu cerinţele din ţările Uniunii Europene, atât în ceea ce priveşte conţinutul programelor analitice cât şi a duratei studiilor (2 ani).
Programul de studiu este organizat în sistem modular, concentrat şi va fi definitivat ca orar în funcţie de componenţa formaţiunilor de studiu şi a bugetului de timp al cursanţilor. În acest fel se asigură facilităţi de participare la procesul de instruire , fără a fi necesară prezenta zilnică a studenţilor (pot urma cursurile şi persoane cu domiciliul - locul de muncă în alte localităţi cu program zilnic încărcat ş.a.m.d).
Cursurile sunt ţinute atât de profesorii din facultate/universitate cât şi de specialişti recunoscuţi în domeniu. Lucrările de laborator se fac în laboratoarele de cercetare ale facultăţii si Institutului de Bioresurse Alimentare.
Absolvenţii obţin DIPLOME DE MASTER în specialităţile alese emise de Ministerul Educaţiei Nationale şi USAMV – Bucureşti.
 
Vă aşteptăm la înscriere!
             
 
DIRECTORI MASTER:
 
BIOTEHNOLOGII ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ  - Prof. univ. dr. Mona Popa, tel. 0745362576,
 
BIOTEHNOLOGII ÎN PROTECŢIA MEDIULUI  -  Prof. univ. dr. Narcisa Băbeanu, tel.0723210879,
       
      APLICAŢII MODERNE ALE BIOTEHNOLOGIILOR ÎN AGRICULTURĂ - Lector univ. dr. Florentina ISRAEL ROMING, 
      e-mail: florentinarom@yahoo.com.
 
 
 
       

 

 

Stiri - NEWS

Anunturi - Events

17 - 19.03.2016: Atelier de Antreprenoriat pentru Studenti, organizat de Ambasada Canadei din Romania in colaborare cu Biroul Europei Centrale si de Est al Agentiei Universitare de Francofonie

Anunt angajare ANFNC - iulie 2015

Postdoctoral Positions Available at the University of Oklahoma

Oportunitati de internship Velpitar

Guvernul României a lansat a doua ediČ›ie a Programului de Internship

AMIGA project and Teagasc are glad to announce the first Summer School on Environmental Risk Assessment (ERA) of GM crops

Anunt concurs - Quarry Life Award - Carpatcement

Anunt selectie partener POSDRU

Programe internship oferite de FAO

Burse pentru mobilitati ERASMUS 2013-2014

Statistici

Vizite unice:
416162
Hituri:
2389451
Vizitatori online:
1