Se încarcă pagina ...

Competente - Biotehnologii Agricole

 

 
1. COMPETENŢE FUNDAMENTALE
 

-         înţelegerea principalelor reacţii şi procese chimice şi biochimice care permit controlul proceselor biotehnologice şi utilizarea tehnicilor de laborator, control şi expertizare;

-         identificarea structurilor celulare de bază şi descrierea procesului de modificare genetică cu posibilitatea de a identifica aplicaţii ale ingineriei genetice în agricultură, industria alimentară şi medicină;

-         înţelegerea şi aplicarea metodei ştiinţifice în culegerea, prelucrarea statistică şi interpretarea datelor;

-         înţelegerea proceselor fizice şi biochimice ce stau la baza biotehnologiilor şi a tehnologiilor de procesare a materiilor agroalimentare.

 

 
2. COMPETENŢE PRACTICE

 

-         abilităţi practice pentru utilizarea tehnicilor analitice de biologie, chimie, biochimie, biofizică şi a echipamentelor de laborator specifice;

-         abilităţi de conducere, monitorizare şi control a bioproceselor (agricole, alimentare, medical veterinare, protecţia mediului);

-         abilităţi de aplicare şi implementare a principiilor ştiinţifice ale biotehnologiilor în situaţiile practice din lumea reală;

-         capacitatea de a proiecta şi realiza practic experimente tehnico – ştiinţifice în biotehnologii şi în domeniile conexe;

-         abilitatea de evaluare critică a tendinţelor în cercetarea biotehnologică internaţională pe baza celor mai noi informaţii tehnico - economice şi ştiinţifice;

-            înţelegerea reglementărilor în vigoare şi a rolului instituţiilor şi a organismelor naţionale şi internaţionale în soluţionarea şi aplicarea politicilor în domeniu;

-            abilitatea de evaluare practică a impactului bioproceselor (agricole, alimentare, biofarmaceutice) asupra mediului înconjurător.

 
 
3. COMPETENŢE DE BAZĂ
 

-         înţelegerea mecanismelor biologice ce stau la baza biotehnologiilor vegetale;

-        identificarea surselor şi înţelegerea variabilităţii materiilor prime agricole şi impactul acestora asupra bioproceselor;

-         înţelegerea principiilor implicate în ameliorarea şi transformarea genetică a plantelor;

-        identificarea factorilor cu impact asupra producţiei agricole şi managementul acestora în scopul promovării agriculturii durabile.

 
 
4. COMPETENŢE TRANSFERABILE PENTRU VIAŢĂ ŞI MUNCA DE SUCCES (cheie)
 

-         abilitate de comunicare scrisă şi orală (rapoarte tehnice, scrisori, memorii, comunicarea informaţiilor tehnico – ştiinţifice către o audienţă de specialitate şi non – tehnică, prezentări oficiale şi neoficiale);

-         abilităţi de planificare, organizare şi prioritizare a activităţilor în vederea respectării termenelor limită;

-         abilitatea de a lucra atât independent cât şi în echipă la nivel naţional şi internaţional, în mediu multicultural, respectând principiile integrităţii şi eticii profesionale;

-         utilizarea competentă a resurselor IT (baze de date, internet) şi a unor programe specializate de grafică şi calcul;

-         competenţe de interacţiune şi organizare (management de proiect, managementul timpului, leadership, mentoring, team building);

-         abilitatea de a defini corect problemele, de a identifica potenţialele cauze şi soluţiile posibile şi de a face recomandările potrivite;

-         capacitate de învăţare continuă şi autodezvoltare.

 
 

Stiri - NEWS

Anunturi - Events

17 - 19.03.2016: Atelier de Antreprenoriat pentru Studenti, organizat de Ambasada Canadei din Romania in colaborare cu Biroul Europei Centrale si de Est al Agentiei Universitare de Francofonie

Anunt angajare ANFNC - iulie 2015

Postdoctoral Positions Available at the University of Oklahoma

Oportunitati de internship Velpitar

Guvernul României a lansat a doua ediČ›ie a Programului de Internship

AMIGA project and Teagasc are glad to announce the first Summer School on Environmental Risk Assessment (ERA) of GM crops

Anunt concurs - Quarry Life Award - Carpatcement

Anunt selectie partener POSDRU

Programe internship oferite de FAO

Burse pentru mobilitati ERASMUS 2013-2014

Statistici

Vizite unice:
416193
Hituri:
2394123
Vizitatori online:
1