Se încarcă pagina ...

Competente - Biotehnologii Medical Veterinare

1. COMPETENŢE FUNDAMENTALE
 
-         înţelegerea principalelor procese şi reacţii chimice şi biochimice care permit controlul proceselor biotehnologice şi utilizarea tehnicilor de laborator, control şi expertize;
-         identificarea structurilor celulare de bază şi descrierea procesului de modificare genetică cu posibilitatea de a identifica aplicaţii ale ingineriei genetice în agricultură, industria alimentară şi medicină;
-         înţelegerea şi aplicarea metodei ştiinţifice în culegerea, prelucrarea statistică şi interpretarea datelor;
-         înţelegerea proceselor fizice şi biochimice ce stau la baza biotehnologiilor şi a tehnologiilor de procesare a materiilor agroalimentare.
 
2. COMPETENŢE PRACTICE
 
-         abilităţi practice pentru utilizarea tehnicilor analitice de biologie, chimie, biochimie, biofizică şi a echipamentelor de laborator specifice;
-         abilităţi de conducere, monitorizare şi control a bioproceselor (agricole, alimentare, medical veterinare, protecţia mediului);
-         abilităţi de aplicare şi implementare a principiilor ştiinţifice ale biotehnologiilor în situaţiile practice din lumea reală;
-         capacitatea de a proiecta şi realiza practic experimente tehnico – ştiinţifice în biotehnologii şi în domeniile conexe;
-         abilitatea de evaluare critică a tendinţelor în cercetarea biotehnologică internaţională pe baza celor mai noi informaţii tehnico - economice şi ştiinţifice;
-         înţelegerea reglementărilor în vigoare şi a rolului instituţiilor şi a organismelor naţionale şi internaţionale în soluţionarea şi aplicarea politicilor în domeniu;
-         abilitatea de evaluare practică a impactului bioproceselor (agricole, alimentare, biofarmaceutice) asupra mediului înconjurător.
 
3. COMPETENŢE DE BAZĂ
 
-         înţelegerea mecanismelor celulare şi moleculare implicate în fiziologia şi patologia celulară animală;
-         înţelegerea tehnicilor de bază din domeniul farmaco-biotehnologiei (teste pe linii celulare, ţesuturi, screening molecular);
-         înţelegerea şi aplicarea metodelor necesare dezvoltării produselor biofarmaceutice de diagnostic şi tratament.
 
4. COMPETENŢE TRANSFERABILE PENTRU VIAŢĂ ŞI MUNCA DE SUCCES (cheie)
 
-         abilitate de comunicare scrisă şi orală (rapoarte tehnice, scrisori, memorii, comunicarea informaţiilor tehnico – ştiinţifice către o audienţă de specialitate şi non – tehnică, prezentări oficiale şi neoficiale);
-         abilităţi de planificare, organizare şi prioritizare a activităţilor în vederea respectării termenelor limită;
-         abilitatea de a lucra atât independent cât şi în echipă la nivel naţional şi internaţional, în mediu multicultural, respectând principiile integrităţii şi eticii profesionale;
-         utilizarea competentă a resurselor IT (baze de date, internet) şi a unor programe specializate de grafică şi calcul;
-         competenţe de interacţiune şi organizare (management de proiect, managementul timpului, leadership, mentoring, team building);
-         abilitatea de a defini corect problemele, de a identifica potenţialele cauze şi soluţiile posibile şi de a face recomandările potrivite;
-         capacitate de învăţare continuă şi autodezvoltare.
 

Stiri - NEWS

Anunturi - Events

17 - 19.03.2016: Atelier de Antreprenoriat pentru Studenti, organizat de Ambasada Canadei din Romania in colaborare cu Biroul Europei Centrale si de Est al Agentiei Universitare de Francofonie

Anunt angajare ANFNC - iulie 2015

Postdoctoral Positions Available at the University of Oklahoma

Oportunitati de internship Velpitar

Guvernul României a lansat a doua ediČ›ie a Programului de Internship

AMIGA project and Teagasc are glad to announce the first Summer School on Environmental Risk Assessment (ERA) of GM crops

Anunt concurs - Quarry Life Award - Carpatcement

Anunt selectie partener POSDRU

Programe internship oferite de FAO

Burse pentru mobilitati ERASMUS 2013-2014

Statistici

Vizite unice:
416193
Hituri:
2394124
Vizitatori online:
1