Se încarcă pagina ...

Descriere

 a

Competente - Biotehnologii pentru Industria Alimentara

1. COMPETENŢE FUNDAMENTALE
 
-         înţelegerea principalelor procese şi reacţii chimice şi biochimice care permit controlul proceselor biotehnologice şi utilizarea tehnicilor de laborator, control şi expertize;
-         identificarea structurilor celulare de bază şi descrierea procesului de modificare genetică cu posibilitatea de a identifica aplicaţii ale ingineriei genetice în agricultură, industria alimentară şi medicină;
-         înţelegerea şi aplicarea metodei ştiinţifice în culegerea, prelucrarea statistică şi interpretarea datelor;
-         înţelegerea proceselor fizice şi biochimice ce stau la baza biotehnologiilor şi a tehnologiilor de procesare a materiilor agroalimentare.
 
2. COMPETENŢE PRACTICE
 
-         abilităţi practice pentru utilizarea tehnicilor analitice de biologie, chimie, biochimie, biofizică şi a echipamentelor de laborator specifice;
-         abilităţi de conducere, monitorizare şi control a bioproceselor (agricole, alimentare, medical veterinare, protecţia mediului);
-         abilităţi de aplicare şi implementare a principiilor ştiinţifice ale biotehnologiilor în situaţiile practice din lumea reală;
-         capacitatea de a proiecta şi realiza practic experimente tehnico–ştiinţifice în biotehnologii şi în domeniile conexe;
-         abilitatea de evaluare critică a tendinţelor în cercetarea biotehnologică internaţională pe baza celor mai noi informaţii tehnico - economice şi ştiinţifice;
-       înţelegerea reglementărilor în vigoare şi a rolului instituţiilor şi a organismelor naţionale şi internaţionale în soluţionarea şi aplicarea politicilor în domeniu;
-       abilitatea de evaluare practică a impactului bioproceselor (agricole, alimentare, biofarmaceutice) asupra mediului înconjurător.
 
3. COMPETENŢE DE BAZĂ
 
-         înţelegerea mecanismelor chimice, biochimice şi microbiene care stau la baza proceselor biotehnologice industriale;
-         dezvoltarea abilităţilor de calcul tehnologic pentru proiectarea şi conducerea proceselor biotehnologice industriale (fermentative, alimentare, farmaceutice, protecţia mediului);
-         înţelegerea principiilor implicate în condiţionarea, procesarea şi conservarea produselor în vederea aplicării lor în practică, în condiţiile asigurării calităţii şi siguranţei.
 
4. COMPETENŢE TRANSFERABILE PENTRU VIAŢĂ ŞI MUNCA DE SUCCES (cheie)
 
-         abilitate de comunicare scrisă şi orală (rapoarte tehnice, scrisori, memorii, comunicarea informaţiilor tehnico – ştiinţifice către o audienţă de specialitate şi non – tehnică, prezentări oficiale şi neoficiale);
-         abilităţi de planificare, organizare şi prioritizare a activităţilor în vederea respectării termenelor limită;
-         abilitatea de a lucra atât independent cât şi în echipă la nivel naţional şi internaţional, în mediu multicultural, respectând principiile integrităţii şi eticii profesionale;
-         utilizarea competentă a resurselor IT (baze de date, internet) şi a unor programe specializate de grafică şi calcul;
-         competenţe de interacţiune şi organizare (management de proiect, managementul timpului, leadership, mentoring, team building);
-         abilitatea de a defini corect problemele, de a identifica potenţialele cauze şi soluţiile posibile şi de a face recomandările potrivite;
-         capacitate de învăţare continuă şi autodezvoltare.
 

Stiri - NEWS

Anunturi - Events

17 - 19.03.2016: Atelier de Antreprenoriat pentru Studenti, organizat de Ambasada Canadei din Romania in colaborare cu Biroul Europei Centrale si de Est al Agentiei Universitare de Francofonie

Anunt angajare ANFNC - iulie 2015

Postdoctoral Positions Available at the University of Oklahoma

Oportunitati de internship Velpitar

Guvernul României a lansat a doua ediČ›ie a Programului de Internship

AMIGA project and Teagasc are glad to announce the first Summer School on Environmental Risk Assessment (ERA) of GM crops

Anunt concurs - Quarry Life Award - Carpatcement

Anunt selectie partener POSDRU

Programe internship oferite de FAO

Burse pentru mobilitati ERASMUS 2013-2014

Statistici

Vizite unice:
416193
Hituri:
2394097
Vizitatori online:
1