Se încarcă pagina ...

Masterul "Biotehnologie şi Sigurantă alimentară"

Din anul 2006, în cadrul facultăţii se desfăşoară cursurile masterului ”Biotehnologie şi Sigurantă alimentară” cu o durată de 2 ani. Ciclul de studii aprofundate la programul de masterat BIOTEHNOLOGIE ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ funcţionează în baza Adresei nr. 24577/12.01.2006 emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Generală Învăţământ Superior. 

Politica de siguranţă alimentară urmăreşte realizarea unor produse alimentare sanogene, care să nu afecteze sănătatea consumatorului.

 Prin conţinutul său, programul de masterat se referă la discipline cu caracter biotehnologic alimentar aplicativ, din domeniul Biotehnologiei, cu accent deosebit pus pe problematica de siguranţă alimentară, problematică de mare actualitate pe plan mondial. Programul de masterat este multidisciplinar prin conţinut şi multisectorial prin implementare, deci putem spune că este un master interdisciplinar.

Programul de masterat  BIOTEHNOLOGIE ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ este destinat absolvenţilor cu studii superioare, care doresc:

  • aprofundarea unor cunoştinţe/însuşirea altora în vederea dezvoltării unui mediu economic dinamic şi competitiv orientat spre domeniile de înalta tehnologie,
  • sa fie capabili pentru a răspunde cerinţelor strategice de dezvoltare pe termen lung în contextul economiei globalizate,
  • să-şi crească şansele de integrare pe piaţa muncii.

Aceast program de masterat oferă posibilitatea studenţilor de a-şi însuşi cunoştinţe teoretice şi o abordare practică a acestei problematici de siguranţă alimentară în domeniul biotehnologiilor, prin formarea lor profesională în domeniul prelucrării de materii prime de origine vegetală şi animală în condiţii de siguranţă pentru consumator. Cursanţii masteranzi, ca viitori specialişti în domeniul bioingineriei alimentare, vor fi formaţi în direcţia gestionării proceselor tehnologice astfel încât să se obţină produse sigure pentru consumator.

Programul de studiu asigură de asemenea cunostintele şi abilităţile necesare pentru continuarea studiilor în programe doctorale în domeniul biotehnologiilor sau domenii inrudite ingineriei produelor alimentare.

 

Stiri - NEWS

Anunturi - Events

17 - 19.03.2016: Atelier de Antreprenoriat pentru Studenti, organizat de Ambasada Canadei din Romania in colaborare cu Biroul Europei Centrale si de Est al Agentiei Universitare de Francofonie

Anunt angajare ANFNC - iulie 2015

Postdoctoral Positions Available at the University of Oklahoma

Oportunitati de internship Velpitar

Guvernul României a lansat a doua ediČ›ie a Programului de Internship

AMIGA project and Teagasc are glad to announce the first Summer School on Environmental Risk Assessment (ERA) of GM crops

Anunt concurs - Quarry Life Award - Carpatcement

Anunt selectie partener POSDRU

Programe internship oferite de FAO

Burse pentru mobilitati ERASMUS 2013-2014

Statistici

Vizite unice:
416193
Hituri:
2394108
Vizitatori online:
1