Se încarcă pagina ...

Alegeri

 

Alegeri Decan Facultate

 

Pentru concursul în vederea ocupării funcţiei de Decan al Facultăţii de Biotehnologii, s-au depus următoarele candidaturi:

 

 

 

 

 

---------------------------------------ARHIVA----------------------------------------

 

LISTA DE CANDIDATURI PENTRU ALEGERILE DEPARTAMENTALE 25.09.2015

 

Calendarul alegerilor parţiale la nivelul Departamentelor pentru funcţia de Director de Departament şi al alegerilor parţiale la nivelul facultăţilor şi Senatului  pentru locurile vacante
  

1. Calendarul alegerilor parţiale la nivelul Departamentelor pentru funcţia de Director de Departament pentru locurile rămase vacante în urma numirii titularilor în funcţii superioare, respectiv Decan sau Prodecan după cum urmează:

 • 15.05.2012 depunerea candidaturilor pentru funcţia de Director de Departament la Registratura universităţii în programul de lucru 7,30 - 15,30.
  Candidaturile sunt însoţite de curriculum vitae şi program managerial pe suport de hârtie şi în format electronic.
 • 16-18.05.2012  avizarea  candidaturilor de către Consiliile de facultăţi şi publicarea lor.
 • 30.05.2012 alegerea prin vot universal, direct, secret şi egal a membrilor Consiliilor Departamentelor şi a Directorilor de Departament pentru locurile vacante.
 • 31.05.2012  validarea alegerilor şi confirmarea rezultatului acestora de cătreSenatul universitar.
  Departamentele la care se organizează alegeri pentru funcţia de Director de Departament:
Nr. crt. Facultatea Departamentul
1. Agricultură Ştiinţele Solului
Ştiinţele plantelor
2. Horticultură Bioingineria sistemelor hortiviticole
3. Biotehnologii Biotehnologii
4. IFIM Mediu şi îmbunătăţiri funciare

 

2. Calendarul alegerilor parţiale la nivelul facultăţilor şi Senatului  pentru locurile vacante după cum urmează:

 • 08.06.2012 depunerea candidaturilor pentru membrii Consiliului facultăţii şi pentru membrii Senatului universitar.
 • 12.06.2012  avizarea  candidaturilor pentru Consiliile de facultate de către Senatul universitar şi publicarea lor.
 • 13.06.2012 afişarea listelor pentru Consiliile facultăţilor şi a locaţiilor secţiilor de votare (răspunde Biroul Electoral al Universităţii).
 • 25.06.2012  alegerea prin vot universal, direct şi egal al Consiliilor facultăţilor şi a Senatului universitar.
 • 26.06.2012 validarea alegerilor pentru Consiliile facultăţilor şi pentru Senatul universitar şi confirmarea rezultatului acestora de către Senatul universitar.
  Numărul şi categoria locurilor vacante (cadre didactice, studenţi) în Consiliul facultăţii şi numărul locurilor vacante din Senat pe facultăţi se vor transmite ulterior după încheierea alegerilor pentru funcţia de Director de Departament.

3. Alegerile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere din USAMV din Bucureşti, 2011-2012, aprobat de Senat în Şedinţa din 03.08.2011.

 

 

CANDIDATURILE PENTRU FUNCŢIA DE DIRECTOR DE DEPARTAMENT AVIZATE FAVORABIL DE CĂTRE CONSILIILE DE FACULTATE

Nr. crt. Facultatea Departamentul Numele şi prenumele CV Plan
managerial
1. Agricultură Ştiinţele Solului Prof.univ.dr. Penescu Aurelian
Conf.univ.dr. Iacomi Cristian
Ştiinţele Plantelor Prof.univ.dr. Roşca Ioan
Şef lucrări dr. Dumbravă Marian
2. Horticultură Bioingineria Sistemelor Horti-Viticole Prof univ.dr. Elena Delian
3. Biotehnologii Biotehnologii Şef lucrări dr. Israel Roming Florentina
4. Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Mediu şi Îmbunătăţiri Funciare Şef lucrări dr. Tronac Augustina Săndina

 

WebMail

 

 

 

Stiri - NEWS

Anunturi - Events

17 - 19.03.2016: Atelier de Antreprenoriat pentru Studenti, organizat de Ambasada Canadei din Romania in colaborare cu Biroul Europei Centrale si de Est al Agentiei Universitare de Francofonie

Anunt angajare ANFNC - iulie 2015

Postdoctoral Positions Available at the University of Oklahoma

Oportunitati de internship Velpitar

Guvernul României a lansat a doua ediție a Programului de Internship

AMIGA project and Teagasc are glad to announce the first Summer School on Environmental Risk Assessment (ERA) of GM crops

Anunt concurs - Quarry Life Award - Carpatcement

Anunt selectie partener POSDRU

Programe internship oferite de FAO

Burse pentru mobilitati ERASMUS 2013-2014

Statistici

Vizite unice:
416193
Hituri:
2394117
Vizitatori online:
1